Proefschrift

Samenvatting In dit proefschrift bestudeerden wij risicoselectie in de geboortezorg. Hoofdstuk 1, de algemene inleiding van dit proefschrift, begint met de beschrijving van een interessant fenomeen: hoewel de hedendaagse risicoselectie heeft bijgedragen tot de laagste sterftecijfers onder zwangeren en hun kinderen in de geschiedenis, blijft er een wanverhouding bestaan tussen de zorg die nodig is en de zorg die wordt verleend, wat leidt tot onwenselijk variatie in de zorg, onder- en overgebruik van medische interventies, ongelijkheden in de zorg en respectloze zorg. Om deze wanverhouding beter te begrijpen, verken ik de genealogie van de hedendaagse risicoselectie in de geboortezorg. Eerst beschrijf ik de oorsprong van de term ‘risico’ en vervolgens hoe veranderingen in de maatschappelijke opvattingen over risico’s in hoge-inkomenslanden de hedendaagse risicoselectie in de geboortezorg hebben gevormd. Het hoofdstuk besluit met de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift: wat is de aard van en de variatie in risicoselectie in de geboortezorg? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, hebben wij vijf studies uitgevoerd, waarin wij (1) het concept van risicoselectie in geboortezorg en (2) de geschiedenis, (3) de organisatie (4 en 5) en de praktijk van risicoselectie in de Nederlandse geboortezorg hebben geanalyseerd. In hoofdstuk 2 rapporteren wij de resultaten van een scoping review naar het begrip van risicoselectie in de geboortezorg. Wij hebben systematisch in de wetenschappelijke literatuur gezocht hoe risicoselectie internationaal wordt geconceptualiseerd. Wij hebben 210 artikelen geïncludeerd, die gepubliceerd waren in de afgelopen vier decennia en afkomstig waren uit 24 landen. Wij gebruikten een inductieve thematische analyse om de belangrijkste dimensies van risicoselectie te identificeren. Deze studie legt de basis voor een gemeenschappelijke begrip van risicoselectie. Wij ontdekten dat, hoewel er verschillende definities van risico werden gebruikt in de studies die deel uitmaakten van ons onderzoek, deze definities ten minste twee gemeenschappelijke elementen hadden: ten eerste wordt risico vaak gebruikt als een benadering voor het vaststellen van de behoeften van zwangeren en hun kinderen en ten tweede wordt risico over het algemeen geassocieerd met pathologie. In onze analyse identificeerden we drie belangrijke dimensies van risicoselectie: (1) risicoselectie als een organisatorische maatregel om de behoeften van zwangeren en hun kinderen en de beschikbare middelen optimaal op elkaar af te stemmen, (2) risicoselectie als een praktijkinstrument om risico’s op te sporen en te beoordelen en om beslissingen te nemen over de zorgverlening en (3) risicoselectie als een hulpmiddel om veilige zorg te garanderen. Wij vonden dat deze drie dimensies drie thema’s gemeen hebben: risicoselectie (1) wordt gezien als regulerend en regulatie behoevend, (2) is zorgprofessional-gecentreerd en (3) heeft tot doel onderbenutting van zorg te voorkomen. In de literatuur ontbreekt een alomvattend begrip van risicoselectie dat rekening houdt met 14 SAMENVATTING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw