Proefschrift

gebaseerd is op evidence en op de uitgangspunten van waardegedreven zorg. In de hoofdstukken 5 en 6 doen wij verslag van onze studies naar de effectiviteit van de praktijk van risicoselectie. Wij hebben onderzoek gedaan naar de risicofactoren die het selectieproces beïnvloeden en naar de protocollen die worden gebruikt om dat proces te ondersteunen. De resultaten van deze studies bieden inzicht in de manieren waarop de nauwkeurigheid van risicoselectie kan worden verbeterd. Inhoofdstuk5hebbenwijonderzoekgedaannaarhoedefactoren leeftijd,pariteit,etniciteit, sociaaleconomische status en zwangerschapsduur van de zwangere samenhangen met risicoselectie met betrekking tot het inleiden van de bevalling. Pariteit en leeftijd worden in toenemende mate gebruikt als enige indicatoren voor het inleiden van de bevalling bij gezonde zwangeren. Wij onderzochten of het gebruik van bijkomende kenmerken van de zwangere die geassocieerd worden met perinatale sterfte nauwkeuriger de zwangeren zou kunnen identificeren die baat zouden hebben bij een inleiding. Wij voerden een landelijke retrospectieve cohortstudie uit onder een gezonde Nederlandse populatie bestaande uit alle zwangeren van een eenling en bij de eerstelijns verloskundige onder controle waren na 37 weken zwangerschap in de periode 2000-2018. Wij onderzochten voor elke zwangerschapsduur in de á-terme periode de associatie tussen leeftijd, pariteit, etniciteit en sociaaleconomische status van de zwangere met foetale en neonatale sterfte. De associatie van enkelvoudige factoren werd onderzocht aan de hand van beschrijvende statistieken en univariabele en multivariabele logistische regressieanalyses. De associaties van meerdere factoren werden onderzocht door middel van inter-categorische analyses door het toevoegen van additionele factoren als interactietermen in de multivariabele logistische regressieanalyses. De studie toonde aan dat de kans op perinatale sterfte afhangt van het aantal factoren waarmee rekening wordt gehouden. Wij lieten zien dat besluitvorming op basis van één enkele factoren kan leiden tot over- of ondergebruik van inleiding van de bevalling. Een op waarden gebaseerde zorgstrategie, het aanpakken van sociale ongelijkheid en het investeren in betere screenings- en diagnostische methoden door gebruik te maken van een geïndividualiseerde benadering waarin rekening wordt gehouden met meerdere factoren zou effectiever kunnen zijn in het voorkomen van foetale en neonatale sterfte. In hoofdstuk 6 presenteren wij de resultaten van onze landelijke cross-sectionele studie naar variatie in de inhoud van Nederlandse ziekenhuisprotocollen die gebruikt worden bij risicoselectie voor neonatale doorverwijzing naar de kinderarts. Uit onderzoek blijkt dat er onwenselijke variatie bestaat in het risicoselectieproces bij de verwijzing van neonaten. Dit kan worden veroorzaakt door variatie in de protocollen die door lokale ziekenhuizen worden gebruikt voor neonatale verwijzing. Wij vergeleken de protocollen van obstetrie en neonatale afdelingen in alle ziekenhuizen in Nederland tussen regio’s, tussen neonatale 16 SAMENVATTING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw