Proefschrift

Samenvatting 137 Samenvatting In dit proefschrift behandelt en anaylseert de auteur kritisch: 1) de huidige stand van zaken omtrent de voorkeur van chirurgen in Nederland wat betreft nabehandelingsprotocollen ten aanzien van beenbelasting 2) de economische lasten van de huidige niet-belasten nabehandelingsprotocollen, 3) een uitgebreid beschreven permissive weight bearing protocol (d.w.z. vroeg belasten protocol) en 4) de effectiviteit en kosteneffectiviteit van permissive weight bearing vergeleken met nonweight bearing (niet-belasten nabehandelingsprotocollen). Zoals beschreven in de introductie (hoofdstuk 1) is het permissive weight bearing protocol ontworpen om als nieuwe nabehandelingsprotocol te dienen, teneinde de nabehandeling te optimaliseren en te versnellen in geopereerde traumapatiënten met fracturen rond of in het gewrichtsoppervlak (peri- en/of intra-articulaire fracturen) van de onderste extremiteiten. De huidige richtlijnen in geopereerde traumapatiënten met peri- en/of intra-articulaire fracturen van de onderste extremiteiten zijn sinds 60 jaar ongewijzigd, namelijk non- or restricted weight bearing (onbelast mobiliseren) gedurende 6-12 weken. Bij aanvang van dit proefschrift waren er weinig tot geen studies die de huidige non-weight bearing protocollen onderbouwen. Daarnaast waren er weinig tot geen wetenschappelijke studies die permissive weight bearing versus non- or restricted weight bearing vergelijken. Derhalve was er meer wetenschappelijk onderzoek nodig om de permissive weight bearing protocol te onderbouwen. In hoofdstuk 3, werd een online vragenlijst uitgezet naar alle chirurgen van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie en Nederlandse Orthopedische Vereniging om te achterhalen wat de voorkeur en exactre motivatie van chirurgen was voor nabehandelingstraject in geopereerde traumapatiënten met tibiaplateaufracturen. Honderd en elf chirurgen hadden de vragenlijsten ingevuld, 72.1% van de chirurgen adviseerden de patiënt om eerder dan 12 weken te starten met belasten in tegenstelling tot de voorgeschreven huidige niet-belasten richtlijnen (AO-richtlijn); 11.7% adviseerde de patiënt zelfs om direct te starten met belasten na de operatie, 4.5% na 2 weken te starten met belasten en 55.9% 6 weken na de operatie te starten met belasten. Daarnaast weken 88.7% van de chirurgen af van hun eigen lokale ziekenhuis nabehandelingsprotocol. Er is geen consensus over de definitie van 100% belasten en hoe de met de belasting gedurende de tijd dient op te voeren. Deze studie heeft laten zien dat er geen consensus is over de nabehandeling van tibiaplateaufracturen. Een grote groep chirugen volgt de huidige non-weight bearing richtlijn of hun eigen lokale richtlijn niet. In hoofdstuk 4 werd gekeken naar de kosten van geopereerde traumapatiënten met peri- en/of intra-articulaire fracturen van de onderste extremiteiten gedurende de

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw