Proefschrift

Chapter 9 138 eerste 6 maanden na operatie. De Nederlandse EQ-5D-5L vragenlijst werd gebruikt om de scores op verschillende gezondheidsniveaus te berekenen en de Lower Extremity Functional Scale (LEFS) werd gebruikt om de Algemeen dagelijkse activiteiten (ADL) te onderzoeken. Ook werd er een subgroep analyse uitgevoerd om de invloed van betaald werken te analyseren. De totale kosten waren gemiddeld €9.836,96 per patiënt gedurende de eerste 6 maanden na de operatie. De totale maatschappelijke- en zorgkosten waren lager voor patiënten met een betaalde baan dan voor patiënten zonder een baan. Gevoeligheidsanalyses toonden aan dat de keuze voor een maatschappelijk perspectief en de EuroQol, als primaire meetinstrument voor de verschillende gezondheidsniveaus een significant effect hadden op de uitkomsten. De ADL score bij baseline was 10.4 en na 6 maanden na operatie 49,5 (maximale score is 80). De kwaliteit van leven (KvL) score was bij baseline; 0,3 en 6 maanden na operatie 0,7. Deze bevindingen zijn indicatief voor een significant verbeterde ADL en KvL (p<0,05) in de loop van de tijd. In hoofdstuk 5 werd het in hoofdstuk 1 gepresenteerde permissive weight bearing protocol verder beschreven in een patiëntenpopulatie die behandeld werd in het revalidatiecentrum Adelante te Hoensbroek. Het protocol benut de therapeutische bandbreedte van het revalidatietraject optimaal en is in voldoende mate veilig om verschijnselen en complicaties van overbelasting te voorkomen bij traumapatiënten met peri- en/of intra-articulaire fracturen van de onderste extremiteiten. De eerste ervaringen in 150 geopereerde traumapatiënten met peri- en/of intra-articulaire fracturen van de onderste extremiteiten zijn in dit stuk uitgebreid beschreven. De studie liet zien dat de gemiddelde tijd tot volledig belasten 12 weken na operatie was [IQR 6,8, 19,2]. De complicatiecijfers tijdens de revalidatie bedroegen 10%, hetgeen vergelijkbaar was met de complicatiescijfers van de non-weight bearing richtlijnen uit de huidige literatuur. In hoofdstuk 6 werd gekeken naar de kwaliteit van leven, pijn en complicatiecijfers in geopereerde traumapatienten met tibiaplateaufracturen, die volgens de principes van permissive weight bearing werden nabehandeld. Er werden 91 patiënten met geopereerde tibiaplateaufracturen geïncludeerd, 31 patiënten die permissive weight bearing als nabehandeling hadden ontvangen en 60 patiënten die non-weight bearing als nabehandeling hadden ontvangen. Er werd geen verschil in leeftijd en geslacht gezien tussen de permissive weight bearing (PWB) groep en de non- or restricted weight bearing (RWB) groep. Echter was er wel een verschil in fractuurtype tussen de PWB/RWB groepen (p=0,04). Er werd geen verschil in kwaliteit van leven en pijn gezien tussen de PWB en RWB groepen. De tijd tot 100% belasten was significant korter in de PWB groep vergeleken met de RWB groep, i.e. 14,7 versus 20,7 weeks, (p=0,02). Geen significant verschil in postoperatieve complicaties warden gezien tussen de PWB en RWB groep, i.e. 6,5% versus 10,0%, respectievelijk. De studie

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw